Video các chuyên đề

Trung Tâm bồi dưỡng Học sinh giỏi Nguyễn Viết Xuân tổng hợp rất nhiều chuyên đề Toán từ lớp 1 đến lớp 12 và dựng thành video để học sinh dễ dàng nắm bắt từng chuyên đề, học mọi lúc mọi nơi, học lại được nhiều lần... Với cách giảng dạy hiện đại, giáo viên có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao sẽ giúp các em có cái nhìn tổng quát hơn về các chuyên đề Toán.

Chuyên đề Toán lớp 1: Các số phạm vi 10, Các số và phép tính phạm vi 100, Cộng, trừ phạm vi 10, Các số và phép tính phạm vi 20, Hình học, Thời gian

Chuyên đề Toán lớp 2: Phép cộng có nhớ, Phép nhân và phép chia, Thời gian, Phép trừ có nhớ, Hình học, Các số đến 1000, Phép cộng và phép trừ, Đo lường, Phép nhân, Phép chia 

Chuyên đề Toán lớp 3: Phép nhân, phép chia, Hình học, Các số và phép tính trong phạm vi 1000, Thời gian, Số La Mã, Tiền tệ, Làm quen với thống kê, Các số và phép tính phạm vi 10000, 100000, Giải toán dựa trên sơ đồ 

Chuyên đề Toán lớp 4: Các số và phép tính đến lớp triệu, Phân số, Đơn vị đo khối lượng, Phép tính trên phân số, Trung bình cộng, Tính chất các số tự nhiên và phép tính, Thời gian, Các bài toán về tỉ lệ, Hình học, chu vi, diện tích, Các bài toán giải bằng vẽ sơ đồ 

Chuyên đề Toán lớp 5: Số thập phân, Chuyển động, Các bài toán giải bằng vẽ sơ đồ, Các bài toán về tỉ lệ, Số phần trăm, Bất đẳng thức, Hình học, diện tích, thể tích, Toán nâng cao

...

cho đến chuyên đề Toán lớp 12


In bài này   Gửi Email bài này