Xét học bạ, chất lượng dạy học có chuyển biến tích cực

Căn cứ chủ trương, yêu cầu đổi mới công tác xét tuyển vào ĐH, CĐ năm nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về khâu tuyển sinh 2015 thì nhiều trường cũng có nhiều cải tiến, đổi mới, trong dùng đến phương thức, tiêu chí xét tuyển dựa vào học bạ THPT hoặc học bạ lớp 12 của học sinh. 7 trường đại học sư phạm trọng điểm trong cả nước có quy định mới, ngoài kết quả thi cụm do các trường ĐH tổ chức, các thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành sư phạm phải đạt hạnh kiểm ( bậc THPT) từ loại khá trở lên. Trong thông báo của trường CĐ Cộng đồng Hà Nội thì thí sinh đỗ vào trường là những học sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) có hạnh kiểm năm học lớp 12 được xếp loại từ khá trở lên, tổng điểm trung bình kết quả học tập trong 3 năm của 3 môn thuộc các môn xét tuyển theo từng ngành ≥ 16.5 điểm.

 


In bài này   Gửi Email bài này