Quản lý tài khoản

Luyện thi Toán Tuổi Thơ - Bộ đề thi Olympic Toán Tuổi Thơ của ToanTieuHocOnLine.vn - LT027

Số lượng học viên đã học: 20 người
Đăng ký
Danh mục: Bộ đề thi Olympic Toán Tuổi Thơ của ToanTieuHocOnline.vn
Mô tả: 


Bài giảng phát huy được khả năng tự học, tự tìm tòi phát hiện vấn đề, kích thích sự sáng tạo, khả năng tư duy, khả năng thực hành giải quyết vấn đề, khơi dậy tiềm năng của người học và đặc biệt sẽ giúp người học có khả năng phân tích, tổng hợp, khái quát từ đó củng cố niềm tin, niềm đam mê trong việc học toán.Đăng ký Vào học